Cafarnaüm Akademics

Cafarnaüm Akademics és l'espai universitari d'elpoblet, un entorn dedicat a presentar textos de caràcter científic en qualsevol idioma i de qualsevol disciplina, gràcies a la col·laboració amb entitats de reconegut prestigi acadèmic.

 

Els llibres de Cafarnaüm Akademics parlen d'art i de cultura, de societats, de ciència, de tecnologia, d'ahir, d'avui i del que està per venir.

 

Textos rigorosos però accessibles, per a poder obrir una finestra al coneixement i la comprensió crítica de tot allò que ens envolta.

 

 

Novetat:

Más allá de la pantalla

Comprar a LA CASA DEL LIBRO