Hotel Cafarnaüm

L'Hotel Cafarnaüm és el lloc on fer realitat els somnis de molts autors que volen veure publicada la seva obra. 

El personal de l'hotel pot oferir als seus clients tots els serveis editorials que necessitin: correccions ortotipogràfiques i d'estil, traduccions, maquetació i disseny de portades, distribució i promoció pels canals d'elpoblet, i tot allò que se'ns pugui ocórrer.

A Hotel Cafarnaüm tenim habitacions per a particulars, salons per a empreses, espai per a debats universitaris (Cafarnaüm Academiks) i la porta oberta a qualsevol llengua o gènere literari.

 

Posa't en contacte amb nosaltres, i parlem del teu projecte!

Properament:

El teu llibre

Tens ganes d'autoeditar una biografia, un recull de contes, una història personalitzada? Tens algun somni que voldries veure en paper?

A l'Hotel Cafarnaüm t'esperem perquè gaudeixis dels nostres serveis editorials i puguis fer realitat els teus projectes.

 

Posa't en contacte amb nosaltres i comença l'aventura!