top of page

Política de privacitat

 

En aquesta pàgina destaquem els aspectes més rellevants de la nostra Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, basada en el compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

OBJECTE D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta política l'apliquem al tractament de dades facilitades pels usuaris de la pàgina web de la nostra editorial. També aquesta política la fem extensiva als usuaris subscrits a les nostres newsletters o altres promocions o comunicacions comercials.

QUIN TIPUS DE DADES TRACTEM?
Elpoblet edicions no tracta en cap cas dades sensibles. Ni les sol•licitem als usuaris, ni les emmagatzemem en cap tipus de suport. Únicament tractem dades personals com el correu electrònic, que ens permet contactar amb els nostres clients o usuaris subscrits, el seu nom i cognoms (o denominacions socials) i les seves adreces físiques per al posterior lliurament dels nostres productes. També guardem els números fiscals associats si són necessaris per a l'emissió de qualsevol factura o pressupost. 

RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT DE DADES
La informació que ens faciliten els nostres usuaris o clients s'emmagatzema en sistemes informàtics propis de l’editorial.

COM ENS FACILITES LES TEVES DADES?
En el procés de registre, cada usuari pot prestar voluntàriament el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades. 
L'usuari és sempre responsable de la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades que ens ha facilitat i Elpoblet es reserva el dret a excloure a qualsevol usuari o client que l'hagi facilitat dades falses.

COMPARTIM O CEDIM LES TEVES DADES?
No. Elpoblet no cedirà en cap cas les teves dades personals a cap empresa, sigui vinculada o no, o farà un ús de les teves dades diferent a l'indicat en la present política. Ens comprometem amb tu a informar-te de qualsevol canvi corporatiu que impliqui una nova titularitat de les dades que ens has confiat, donant-te en aquell moment l'opció d'exercir els teus drets.
Per al millor compliment dels seus serveis, Elpoblet es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a les empreses transportistes que col•laboren amb la prestació dels nostres serveis. En qualsevol cas, les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l'activitat que es va a realitzar, és a dir, l'adequat lliurament final del producte.

COM PROTEGIM LES TEVES DADES?
Elpoblet garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pels seus usuaris i clients. Elpoblet no contracta cap servei tecnològic amb proveïdors que no garanteixin la present Política de privacitat. Tampoc contractem serveis que no puguin donar resposta a la seguretat de les dades dels nostres usuaris. Ens comprometem a més a comunicar als nostres usuaris qualsevol violació de seguretat que pogués suposar un risc per als seus drets individuals.

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LA TEVA INFORMACIÓ?
Si ets client, guardarem la teva informació econòmica (factures, assentaments comptables, etc.) almenys durant els terminis legals establerts.
Com a usuari del servei de subscripció, conservarem les teves dades mentre la informació que sigui enviada al teu e-mail no indiqui cap error en l'enviament i fins a un màxim de deu anys des de la seva inclusió al fitxer. En qualsevol cas, sempre podràs exercir els teus drets sobre qualsevol de les teves dades a info@elpoblet.cat
.

PER A DUBTES O ACLARIMENTS SOBRE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
Per a qualsevol dubte o aclariment que puguis precisar sobre la nostra política de privacitat, pots contactar-nos per correu electrònic.

 

REVISIÓ DE POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta Política de privacitat va ser aprovada per la direcció de l’editorial al maig del 2018 i pot ser modificada periòdicament.

bottom of page